• Capsule Bottle HDPE CFB-25

    بطری کپسول HDPE CFB-25

    اشکال خارجی بطری پلاستیکی کپسول بطری های HDPE پزشکی گرد ، مربع و بیضی شکل است. کاربرد بدنه دور بطری بیشترین کاربرد را دارد ، مخصوصاً برای بدنه بطری با ظرفیت 15 تا 200 میلی لیتر. این مشخصه با ضخامت یکنواخت دیواره ، توانایی زیاد در جذب انرژی ضربه خارجی ، هزینه تولید پایین و میزان کم استفاده از منطقه موثر در هنگام ذخیره سازی یا حمل و نقل مشخص می شود. بطری مربعی دارای میزان استفاده بالا از منطقه موثر و پایداری خوب است ، اما مستعد تغییر شکل برآمدگی است.