4

به منظور بهبود سیستم آموزش پرسنل شرکت ، مزایای فنی شرکت را کاملاً بازی کنید و مهارتهای قوی و با کیفیت بالا را برای پاسخگویی به نیازهای توسعه شرکت پرورش دهید. در اکتبر 2018 ، شرکت ما و اتحادیه قدرت و قدرت موسسه حرفه ای شاندونگ زیبا "توافق نامه استراتژی همکاری دانشگاه و شرکت" را امضا کرد ، که هزینه منابع انسانی شرکت را کاهش می دهد ، پرورش استعدادها در کالج ها و دانشگاه ها با واحد انتخاب و استخدام نیازهای متصل بدون درز به کار گرفته می شود ، برای ارتقا further بیشتر عملکرد مفید و اقدامات مهم در ساختن یک جامعه هماهنگ ، فشار بزرگی را به هدف سوسیالیستی وارد کرد.


زمان ارسال: 18-20 ژانویه